องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2566 ]3
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]5
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]9
4 ประกาศวันลามาสาย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]5
5 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/66 [ 30 ส.ค. 2566 ]7
6 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/66 [ 8 ส.ค. 2566 ]4
7 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 25/66 [ 8 ส.ค. 2566 ]4
8 แจ้งเตือนก่อนหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]9
9 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]9
10 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาผ่านทางหอกระจายข่าว [ 1 พ.ค. 2566 ]11
11 รูปประชาสัมพันธ์/ปิดประกาศ [ 1 พ.ค. 2566 ]11
12 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา [ 28 เม.ย. 2566 ]10
13 ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา [ 28 เม.ย. 2566 ]7
14 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]53
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]24
16 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]16
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]20
18 ประกาศรับโอนย้ายสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 13 มี.ค. 2566 ]26
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖6 ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 28 ก.พ. 2566 ]24
20 ภดส1 [ 28 ก.พ. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8