จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานปลัด 28
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัด 26
3 นโยบายการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม สำนักงานปลัด 30
4 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 26
5 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 31
6 ประกาศแสดงเจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สำนักงานปลัด 32
7 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานปลัด 23
8 มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานปลัด 22
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัด 50

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225