พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ท้ายหาด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริม/สนับสนุนงานดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 18
2 การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 20
3 ประมวลภาพกิจกรรม "คลองสวย นำ้ใส" สำนักงานปลัด 28
4 ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตรเนื่องในวันมาฆะบูชา พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 22
5 ประมวลภาพกิจกรรม ล้างมือ 7 ขั้นตอน สำนักงานปลัด 23
6 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัด 27
7 ประมวภาพกิจกรรมวันปีใหม่ผู้สูงอายุตำบลท้ายหาด ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 30
8 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 20
9 ประชุมประจำเดือนพนักงาน ปะจำเดือน ธันวาคม 2563 สำนักงานปลัด 10
10 กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สำนักงานปลัด 32
11 ประมวภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสต์ กษัตริย์" สำนักงานปลัด 29
12 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแม่กลองเมืองแห่งความสุข สำนักงานปลัด 140
13 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 182
14 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัด 157
15 เข้าร่วมโครงการอบรมวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราชการ พนักงาน ขององค์กรปกครองาส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 133
16 เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัด 127
17 หน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ สำนักงานปลัด 269
18 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 211
19 โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานปลัด 420
20 โครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ สำนักงานปลัด 431
21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สำนักงานปลัด 455
22 โครงการรักษ์แม่น้ำแม่กลอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัด 500
23 กิจกรรม "จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" สำนักงานปลัด 391
24 โครงการ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" (วันแม่แห่งชาติ) สำนักงานปลัด 402
25 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 สำนักงานปลัด 462
26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายพวงมาลัย ท้ายหาด หมู่ที่ 1 , 2 , 6 สำนักงานปลัด 502
27 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ประจำปี 2558 สำนักงานปลัด 451
28 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำนักงานปลัด 436
29 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 สำนักงานปลัด 318
30 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 สำนักงานปลัด 360

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาดลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225