จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ท้ายหาด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้เด้อยโอกาส สำนักงานปลัด 20
2 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา "ภายใต้ฏครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา" สำนักงานปลัด 19
3 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง สำนักงานปลัด 17
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 14
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 17
6 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานปลัด 16
7 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานปลัด 20
8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 17
9 คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ สำนักงานปลัด 28
10 สืบสานอนุรักษ์ศาสนาและประเพณีไทย สำนักงานปลัด 32
11 โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง สำนักงานปลัด 27
12 โครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด 2563 สำนักงานปลัด 31
13 โครงการหนูน้อยหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 35
14 โครางการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 28
15 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 29
16 กิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 25
17 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริม/สนับสนุนงานดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 48
18 การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 41
19 ประมวลภาพกิจกรรม "คลองสวย นำ้ใส" สำนักงานปลัด 54
20 ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตรเนื่องในวันมาฆะบูชา พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 49
21 ประมวลภาพกิจกรรม ล้างมือ 7 ขั้นตอน สำนักงานปลัด 53
22 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัด 52
23 ประมวภาพกิจกรรมวันปีใหม่ผู้สูงอายุตำบลท้ายหาด ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 60
24 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 45
25 ประชุมประจำเดือนพนักงาน ปะจำเดือน ธันวาคม 2563 สำนักงานปลัด 25
26 กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สำนักงานปลัด 66
27 ประมวภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสต์ กษัตริย์" สำนักงานปลัด 54
28 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแม่กลองเมืองแห่งความสุข สำนักงานปลัด 193
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 299
30 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัด 211

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225