จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้ายหาด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของ อบต.ท้ายหาด สำหรับประชาชน อบต.ท้ายหาด 9
2 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล อบต.ท้ายหาด 9
3 แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุ สำนักงานปลัด 18
4 สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 16
5 มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานปลัด 23
6 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย สำนักงานปลัด 20
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 35
8 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภา ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 11
9 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภา ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 32
10 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 41
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 12
12 ทำความรู้จักภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานปลัด 29
13 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 29
14 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 22
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด 40
16 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่ี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานปลัด 21
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด 45
18 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/เรื่องการทุจริจประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด 46
19 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ถาม-ตอบ Q&A สำนักงานปลัด 83
20 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานปลัด 46
21 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานปลัด 49
22 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 82
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 88
24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด 46
25 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าภาษี ค่าบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 81
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด 103
27 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี สำนักงานปลัด 76
28 ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 80
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล สำนักงานปลัด 91
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 75

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225