พุธ 21 ตุลาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้ายหาด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าภาษี ค่าบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 7
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด -
3 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี สำนักงานปลัด 7
4 ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 13
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล สำนักงานปลัด 14
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 13
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักงานปลัด 15
8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สำนักงานปลัด 16
9 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 14
10 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็น ผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 18
11 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 13
12 การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด 20
13 คำสั่งมอบหมายงาน สำนักงานปลัด 18
14 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สำนักงานปลัด 15
15 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำนักงานปลัด 14
16 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สำนักงานปลัด 21
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานปลัด 21
18 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานปลัด 23
19 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญพ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 30
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 42
21 รายงานผลการลงตรวจสถานประกอบการล้งมะพร้าวในพื้นที่ตำบลท้ายหาด และสถานประกอบการอื่นๆ สำนักงานปลัด 14
22 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 11
23 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานปลัด 57
24 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานปลัด 59
25 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัด 98
26 ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะแบบถูกวิธี สำนักงานปลัด 156
27 การป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยแล้ง สำนักงานปลัด 60
28 สินค้าโอทอป ตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 91
29 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 52
30 ข้อมูลสนามกีฬาภายในตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 14

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา 


QR Code
อบต.ท้ายหาด

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225