ศุกร์ 7 สิงหาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้ายหาด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักงานปลัด -
2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สำนักงานปลัด -
3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจำปี 2563 สำนักงานปลัด -
4 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็น ผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 2
5 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 3
6 การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด 7
7 คำสั่งมอบหมายงาน สำนักงานปลัด 7
8 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สำนักงานปลัด 2
9 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำนักงานปลัด 2
10 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สำนักงานปลัด 4
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานปลัด 7
12 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานปลัด 13
13 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญพ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 17
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 31
15 รายงานผลการลงตรวจสถานประกอบการล้งมะพร้าวในพื้นที่ตำบลท้ายหาด และสถานประกอบการอื่นๆ สำนักงานปลัด 2
16 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 3
17 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานปลัด 47
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานปลัด 47
19 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัด 81
20 ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะแบบถูกวิธี สำนักงานปลัด 113
21 การป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยแล้ง สำนักงานปลัด 51
22 สินค้าโอทอป ตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 73
23 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 43
24 ข้อมูลสนามกีฬาภายในตำบลท้ายหาด สำนักงานปลัด 3
25 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือตามโครงการ“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” สำนักงานปลัด 6
26 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์การเข้าถึงบริหารของรัฐ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว สำนักงานปลัด 217
27 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัด 144
28 Q&A สำนักงานปลัด 261
29 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัด 140
30 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 161

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา 


QR Code
อบต.ท้ายหาด

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225