จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 80/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
   

อาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด มีเนื้อที่ 4.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,586 ไร่ มีอาณาเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
       ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแหลมใหญ่  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
       ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
       ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางขันแตก  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
   

ภูมิประเทศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำแม่กลอง เป็นร่องสวนเหมาะแก่การทำสวนผลไม้และปลูกผลไม้ ราษฎรในพื้นที่มีการปลูกพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ส้มโอ มะพร้าว และมีการปลูกกล้วยแซมด้วย
   

อุณหภูมิ
     ตำบลท้ายหาดมีสภาพอากาศเหมาะสมกับการปลูกพืช มีอุณหภูมิไม่สูงและไม่ต่ำ อุณหภูมิเฉลี่ย จะอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส
   

ปริมาณน้ำฝน
     ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,000 มิลลิเมตร (ปี 2540-2544) ปริมาณน้ำฝนจะมากช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนที่ตกไม่มีผลกระทบต่อการปลูกพืชของตำบลท้ายหาด เนื่องจากมีแม่น้ำลำคลองไหลขึ้นและลงตลอด ผลต่อการปลูกพืชจะมีในช่วงฤดูแล้งเพราะน้ำเค็มจะไหลเข้าสู่คลอง
   

เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ออกเป็น 6 หมู่บ้านดังนี้
       หมู่ที่  1  บ้านพวงมาลัย
       หมู่ที่  2  บ้านคุ้งลมทวน
       หมู่ที่  3  บ้านท้ายหาด
       หมู่ที่  4  บ้านท้ายหาด (วชิรคาม)
       หมู่ที่  5  บ้านบางหัวกรวด
       หมู่ที่  6  บ้านบางเสม
   

ประชากร
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
       บ้านพวงมาลัย 67 117 142 259
       บ้านคุ้งลมทวน  126 214 253 467
       บ้านท้ายหาด 174 320 318 638
       บ้านท้ายหาด (วชิรคาม) 329 525 542 1,067
       บ้านบางหัวกรวด  173 263 275 538
       บ้านบางเสม 647 847 849 1,696ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225