จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ท้ายหาด

alt
นายอรุณ แก้วอ่อน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

alt
นางนภาพร  ตันเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจิรวัฒน์  ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
alt
นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอรุณ แก้วอ่อน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

alt
น.ส.ทิพย์นภา  ภูมิผิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


 


ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225