จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ท้ายหาด


alt
นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางวิภาวี ธวัชพลังกร
นิติกรปฏิบัติการ

alt
น.ส.อาจารี เอราวัล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส.ทิพย์นภา  ภูมิผิว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 

- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางวันทนา  สว่างงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานalt
นายศฐากุล สุภาตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.เนติรัตน์ ดวงจังหวัด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพนา ยังมาก นางสาวจิราภรณ์ พึ่งอิ่ม
นายพนา ยังมาก
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
น.ส.จิราภรณ์  พึ่งอิ่ม
นักการภารโรง


นายประจวบ พึ่งอิ่ม
คนงานทั่วไป
น.ส.จันทิมา อินทยงค์
คนงานทั่วไป
alt

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225