สำนักงาน อบต.

ติดต่อ อบต.ท้ายหาด

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
เลขที่ 80/4 หมู่ที่ 3  ตำบลท้ายหาด
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์ 75000

โทรศัพท์ 0-3476-7225 
โทรสาร 0-3476-7225 ต่อ 26
หรือติดต่อที่ นายกอบต.โดยตรงที่
089-0408876

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

thaihad@thaihad.go.th

ส่งผ่าน Outlook Express ....คลิก

 
สร้างสรรค์โดย อบต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม